ติดต่อเรา

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาฟรี ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ

logo-1-300x187

AsiaOne International 

เอเชียวันอินเตอร์เนชั่นแนล

No. 7, THF Building, Chan Road 46, Wat Phrayakrai, Bangkholaem, Bangkok, 10120

เลขที่ 7 อาคาร THF ถนนจันทน์ 46 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทร: +66(0)2675-0501 , +66(0)2675-0502

โทรสาร: +66(0)2675-2227, +66(0)2675-1921

อีเมล: info@asiaone-thf.com

 

Laos Branch

Asean Road, Ban Nakham, Sikhottabong, Vientiane, Laos

Tel : +66(0)2675-0501 , +66(0)2675-0502

Fax : +66(0)2675-2227, +66(0)2675-1921

Email : info@asiaone-thf.com

 

Myanmar Branch 

Tel : +66(0)2675-0501 , +66(0)2675-0502

Fax : +66(0)2675-2227, +66(0)2675-1921

Email : info@asiaone-thf.com , info@asiaonemyanmar.com