ความเป็นมาของเรา

ในปี พ.ศ. 2497 บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ Teck Hong Funeral โดยประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายโลงศพ ก่อนที่จะเริ่มให้บริการจัดงานศพและบริการส่งร่างหรืออัฐิของผู้เสียชีวิตกลับประเทศภูมิลำเนาในเวลาต่อมา บริษัทของเราในปัจจุบันใช้ชื่อว่า เอเชียวัน อินเตอร์เนชั่นแนล และเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ให้บริการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา (Repatriation of Mortal Remains, RMR) รายแรกของประเทศไทย

C0409999-2048x1152

ผู้บริหารรุ่นที่ 2

ในปี พ.ศ. 2497 คุณหิรัญ เทิดน้ำเพ็ชร์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย North Eastern University ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เข้ามารับช่วงกิจการครอบครัวต่อจากบิดาผู้ก่อตั้งบริษัท คุณหิรัญและภรรยา คุณศรัญญา เทิดน้ำเพ็ชร์ ได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับสถานทูต บริษัทสายการบิน บริษัทประกันภัย และโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้าและขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก เพื่อส่งเสริมคุณภาพของการบริการเคลื่อนย้ายร่างระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน

ปัจจุบัน เอเชียวัน อินเตอร์เนชั่นแนล อยู่ภายใต้ความดูแลของคุณรุ่งโรจน์ เทิดน้ำเพ็ชร์ และคุณเจนจิรา เทิดน้ำเพ็ชร์ ผู้บริหารกิจการรุ่นที่ 3 โดยคุณรุ่งโรจน์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา รับหน้าที่ดูแลการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ และควบคุมฝ่ายการผลิตและการจัดจำหน่ายโลงศพ ส่วนคุณเจนจิรา ผู้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศจากประเทศไต้หวัน ได้รับตำแหน่งผู้จัดการที่สำนักงานสาขาภูเก็ตหลังจากสำเร็จการศึกษา เจนจิราได้มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2561 ทั้งการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การติดต่อกับครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวจีน การจัดงานศพ และการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศ โดยคุณเจนจิราได้สั่งสมประสบการณ์และความชำนาญจากการทำงานที่ภูเก็ตและได้ย้ายมารับตำแหน่ง ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพของบริการจัดงานศพและบริการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา

 

ผู้บริหารของเราในรุ่นปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งในรุ่นแรก เพื่อสืบสานความตั้งใจและความเอาใจใส่ต่อลูกค้าที่รักษามากว่า 60 ปี และมีปณิธานที่จะต่อยอด เอเชียวัน อินเตอร์เนชั่นแนล ให้เติบโตในธุรกิจการบริการจัดงานศพและการเคลื่อนย้ายร่างระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

C0400051-scaled-e1626678598222