บริการของเรา

เอเชียวัน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายร่างระหว่างประเทศรายแรกของประเทศไทย ธุรกิจครอบครัวของเราก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2497 และได้สืบทอดมาแล้วถึง 3 รุ่น โดยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 60 ปีนี้ ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในด้านการจัดงานศพและการเคลื่อนย้ายร่างระหว่างประเทศ ทั้งในกรณีรับเข้าและส่งออกจากประเทศไทย เราได้พัฒนาบริการของเราให้รวดเร็วและราบรื่นเสมอมา เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดและความสะดวกสบายในทุกขั้นตอน

 

ทีมงานของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญสูงและพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของครอบครัวหรือบริษัทของคุณในดำเนินการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมและยื่นขอเอกสาร การประสานงานกับสถานทูต บริษัทประกันภัย และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดพิธีกรรมตามความเชื่อและศาสนาที่อาจประกอบไปด้วยงานศพ พิธีไว้อาลัย การฌาปนกิจ การฝังร่าง หรือการส่งร่างหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา

 

จากความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาล บริษัทประกันภัย และบริษัทคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาคราชการและเอกชนในท้องถิ่น ทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น และคุ้มค่า

 

เราตั้งใจที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณเสมอ